Terug naar media overzicht

Vergoed mijn werkgever een beeldschermbril of computerbril op maat?

We hebben goed nieuws voor werknemers! Werknemers krijgen een beeldschermbril (computerbril) compleet vergoed van werkgevers. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Arbowet. Iedere werkgever moet namelijk zorg dragen voor werknemers die beeldschermwerk uitvoeren. Dat wil zeggen dat beeldschermwerk geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De Arbowet verplicht werkgevers een beeldschermbril aan te bieden wanneer je als werknemer oogklachten wil voorkomen.

Arbowet

Je kan als werknemer aanspraak maken op een beeldschermbril wanneer je méér dan 2 uur per dag achter een beeldscherm zit. Of wanneer je oogklachten wilt voorkomen door het dragen van een beeldschermbril.

Veel werknemers voeren op dagelijkse basis beeldschermwerk uit. Een geautomatiseerd plaform voor werkgevers om beeldschermbrillen aan te bieden is hierbij dan ook geen overbodige luxe. Om verwarring te voorkomen is het tevens voor beide partijen van belang afspraken aangaande een beeldschermbril contractueel vast te leggen.

Voorkom verwarring rondom de aanschaf van een beeldschermbril. Of wanneer er periodiek een oogmeting mag worden gedaan op kosten van de werkgever. Dit doe je als werknemer uiteraard bij een gediplomeerd opticien of optometrist (zoals je kunt vinden bij Pearle Opticiens). De meeste werkgevers vergoeden een oogmeting hooguit één keer in de twee á drie jaar. Hoe vaak ligt aan de mate van beeldschermwerk. Wanneer uit de oogmeting blijkt dat de medewerker een beeldschermbril nodig heeft en een lees- & multifocale bril niet volstaat; is de werkgever verplicht een (beeldscherm)bril te vergoeden.

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 5.11 Maatregelen metbetrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van dewerknemers.

Is een beeldschermbril op maat een Arbovoorziening?

We hebben ook goed nieuws voor werkgevers! Een beeldschermbril wordt volgens de wet gezien als een Arbovoorziening. Dit brengt voor je werkgever enkele voordelen met zich mee. Je werkgever moet tot op zekere hoogte alle kosten vergoeden. Maar krijgt ook fiscaal voordeel bij de aanschaf van een beeldschermbril voor werknemers. Aangezien een beeldschermbril wordt gezien als een Arbovoorziening geldt een gerichte vrijstelling die niet ten kosten gaat van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Beeldschermbrillen zijn hierdoor in verschillende gevallen onbelast. Uiteraard gelden hiervoor wel enkele voorwaarden:

  • Een werknemer werkt minimaal twee uur per dag achter een computer.
  • De beeldschermbril (computerbril) wordt voor 90% of meer zakelijk gebruikt.  
  • Een onderzoek bij een erkende opticien of optometrist bevestigt dat de beeldschermbril noodzakelijk is.*

Bron: Handboek loonheffing 2021 uitgave maart 2021 artikel 22.1.9

* In de meeste gevallen kun je ook gewoon aan je werkgever vragen of ze een beeldschermbril willen vergoeden. Vaak is een oogonderzoek hierdoor niet eens nodig.

Budgetten

Er zijn verschillende soorten beeldschermbrillen (computerbrillen) te verkrijgen. Het verschil zit met name in de kosten voor een bijvoorbeeld een merkmontuur of het type glaspakket wat kan worden gekozen. Hoe intensiever het beeldschermgebruik, hoe meer kosten er gaan zitten in het completer maken van je glaspakket. De vergoedingen zijn als volgt:

Alle werknemers krijgen via Bril van de Baas altijd 25% korting op de complete beeldschermbril op maat. Dit betekent dat je voor 25% meer dan de vergoeding van je werkgever een gratis beeldschermbril (computerbril) kan uitzoeken.
Rekenvoorbeeld budgetten (werkgever)

BASIS

- Bij een vergoeding van de werkgever van EUR 169,- is de beeldschermbril tot 225,- gratis.

COMFORT

- Bij een vergoeding van de werkgever van EUR 279,- is de beeldschermbril tot 372,- gratis.

LUXE

- Bij een vergoeding van de werkgever van EUR 389,- is de beeldschermbril tot EUR 518.- gratis.

Wil je een beeldschermbril buiten je budget?

Indien je voor een beeldschermbril buiten je budget wil gaan (bijvoorbeeld door de extra kosten voor een merkmontuur), dan kun je het restant zelf bijbetalen of laten vergoeden door je zorgverzekering (dit is afhankelijk van de dekking van je zorgverzekering. Lees daarom voor je naar de Pearle winkel komt eerst de voorwaarden even door).

Ook verkrijgbaar:

Een beeldschermbril vergoeding voor beeldschermbrillen ZONDER sterkte. Ook hier kun je een beeldschermbril vergoeding voor aanvragen. Het gaat immers om het schadelijke blauwe licht wat gefilterd wordt door de speciale blauw filter beeldschermbril glazen.

Ingediend in:

beeldschermbril
computerbril
blauw licht filter bril
voor werknemers
pearle opticiens