Terug naar media overzicht

Toename oogklachten bij thuiswerkers

Het afgelopen jaar is het beeldschermgebruik bij bijna de helft van de thuiswerkers met gemiddeld 3 uur extra per dag omhoog gegaan. Hierdoor zijn bestaande oogklachten met 73% toegenomen zo blijkt uit onderzoek van optiekketen GrandVision Benelux. De opticien roept op tot meer aandacht onder werkgevers voor goede oogzorg voor werknemers.

Gezien de toename van het beeldschermwerk is het extra belangrijk om als werkgever ervoor te zorgen dat dit geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, aldus GrandVision. Dit is volgens de Arbowet ook verplicht. Zo ook het regelmatig laten checken van de ogen van werknemers, of wanneer er klachten zijn. Het is dan ook aan de werkgevers om hun werknemers een vergoeding aan te bieden om een beeldschermbril aan te schaffen als dit nodig is. Werknemers kunnen hier al aanspraak op maken als zij meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm werken.

Beeldschermbril

Een beeldschermbril is een bril, met optioneel een blauw licht filter, die speciaal afgesteld is op de afstand tot een beeldscherm voor helder en rustig zicht achter de computer. Dit kan klachten als branderige, droge ogen, hoofdpijn en slaapstoornissen voorkomen. Het merendeel van de thuiswerkers (84%) is wel op de hoogte van het bestaan van beeldschermbrillen. Maar dat deze kunnen worden vergoed door de werkgever is bij ruim 1 op de 3 onbekend. Zo weet twee derde van de thuiswerkers überhaupt niet dat de werkgever wettelijk verplicht is een beeldschermbril gedeeltelijk of helemaal te vergoeden bij klachten.

Er is een aantal manieren om oogklachten bij intensief beeldschermgebruik helpen te verminderen:

  • We knipperen tijdens beeldschermwerk onbewust minder met onze ogen met als gevolg dat ze sneller branderig en vermoeid kunnen aanvoelen. Probeer bewust wat vaker te knipperen en geef je ogen af en toe rust door na 20 minuten beeldschermwerk 20 seconden in de verte te kijken.
  • Kom minimaal elk uur even in beweging. Kijk om je heen en loop een stukje.
  • Draag je een leesbril of een multifocale bril? Deze volstaat vaak niet voor de beeldschermafstand waardoor fysieke klachten kunnen ontstaan.
  • Een aparte beeldschermbril kan een uitkomst zijn als je veel beeldschermwerk doet

Niet alleen een laptop, maar ook een Bril van de Baas

Wij hebben het platform Bril van de Baas in het leven geroepen om werkgevers te ontzorgen en het makkelijk te maken een beeldschermbril vergoeding te bieden aan werknemers. Tegelijkertijd kan zo eenvoudig worden voldoen aan het Arbobesluit. Hiermee willen wij de drempel voor werkgevers verlagen om bij te dragen aan een goede gezondheid van de ogen van werknemers”, licht Bas Nuytinck toe, Directeur Marketing & Digital van GrandVision Benelux.  

Tip vandaag nog je baas voor een beeldschermbril op maat! Bril van de Baas werkt exclusief samen met Pearle Opticiens.

bron artikel: chro

Ingediend in:

oogklachten & slaapproblemen
voor werkgevers
voor werknemers